Αρχές

 

1. Αυτό το πρόγραμμα δεν συνιστά φιλανθρωπία. Ο στόχος του είναι να βοηθήσει φτωχούς ανθρώπους να αναπτύξουν τον δικό τους πλούτο στην δική τους γη. Αυτοί οι άνθρωποι φέρουν την τελική ευθύνη για την επιτυχία και τη συνέχιση αυτού του προγράμματος.

2. Το πρόγραμμα εστιάζει στα δέντρα λόγω των πολλαπλών οφελών τους για την κοινωνία και τη φύση.  Τα δέντρα συνεισφέρουν σε παραγωγή εισοδήματος, υγιεινή διατροφή, όμορφα τοπία, απορρόφηση των αεριών του θερμοκηπίου, καθαρισμό του αέρα, προστασία του εδάφους και ασφαλή ενδιαιτήματα για τα ζώα. Επίσης μπορούν να ειδωθούν και ως πηγές έμπνευσης, ψυχαγωγίας, χαλάρωσης και αισιοδοξίας.

3. Οι δέκτες της βοήθειας είναι κυρίως άνθρωποι της υπαίθρου που ανήκουν στα φτωχότερα στρώματα των κοινωνιών τους. Κατά προτίμηση πρέπει να κατοικούν στο ίδιο χωριό ή περιοχή. Έτσι θα αποκτήσει το πρόγραμμα έναν κοινοτικό χαρακτήρα και θα ενισχύσει τους δεσμούς αλληλεγγύης και συνεργασίας ανάμεσά στους ανθρώπους αυτούς.

4. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να αποκτήσει έναν χαρακτήρα ανεξάρτητου κινήματος. Για αυτόν τον λόγο θα χρηματοδοτείται μόνο από ιδιώτες που ενδιαφέρονται στην υποστήριξη των οικολογικών αρχών και στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Καμία μορφή κρατικής/δημόσιας χρηματοδότησης ή εμπορικής χορηγίας δεν πρόκειται να γίνει δεκτή.

5. Η φύτευση και διατήρηση των δέντρων θα πρέπει να μείνει όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις αρχές της βιολογικής γεωργίας.

Blog Home